Kamer: beheer scholen is taak voor gemeente

DEN HAAG, 18 NOV. Een meerderheid van de Tweede Kamer keert zich tegen het kabinetsbesluit om bijzondere scholen het recht te geven zelf hun schoolgebouwen te beheren. PvdA, VVD, D66 en GroenLinks willen dat minister Ritzen (onderwijs) vasthoudt aan zijn eerdere besluit de zeggenschap over de gebouwen van het openbaar en het bijzonder onderwijs geheel aan de gemeenten over te dragen.

Dit bleek gisteren tijdens het debat over de onderwijsbegroting van 1994. Het kabinetsbesluit van vorige maand om tegemoet te komen aan de bezwaren van het bijzonder onderwijs en het CDA, leidde tot een breuk tussen het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG houdt vast aan het akkoord tot overdracht van de gebouwen dat eerder dit jaar met het kabinet was gesloten. Het CDA en de organisaties van het bijzonder onderwijs vrezen een te grote bemoeienis met het bijzonder onderwijs en bevoordeling van de openbare scholen.

PvdA-woordvoerster T. Netelenbos zei dat de overdracht van het beheer over de schoolgebouwen van het ministerie van onderwijs naar de gemeenten “altijd het paradepaardje” is geweest. Tegen het advies van haar partijgenoot Ritzen in, besloot zij daarom de motie-Franssen van de oppositie te steunen waarin gevraagd werd de concessie aan het CDA en het bijzonder onderwijs ongedaan te maken. Ritzen hield gisteren de Kamer voor dat als de motie-Franssen wordt aangenomen de heronderhandelingen met de VNG ernstig zullen worden bemoeilijkt. Daardoor zou de bezuiniging van 25 miljoen in 1995 oplopend tot 125 miljoen in 1999 in gevaar worden gebracht. Zonder akkoord met de VNG zal het ministerie de schoolgebouwen zelf moeten blijven beheren.

Ritzen zegde toe een commissie in te stellen die moet bekijken hoe de doorstroming van MBO naar HBO beter kan worden geregeld. Alle fracties hadden hun vrees uitgesproken dat Ritzen deze voor 'laatbloeiers' zo belangrijke leerweg wilde afsluiten. Dat noemde Ritzen “een zeer groot misverstand” en hij verwees naar de begroting waarin slechts sprake is van “gedachten ter verkenning”. Ritzen zei dat hij niet van plan is om de norm voor de tempobeurs over een aantal jaren zonder meer te verhogen tot 70 procent. Ook hij wil, net als de Kamer, eerst de effecten van de verhoging tot 50 procent evalueren. De norm voor de tempobeurs geeft in percentages het aantal punten aan die een student minimaal moet halen, wil hij het volgende jaar weer voor een beurs in aanmerking komen.

De minister verzette zich niet tegen de wens van de Kamer om de aangekondigde bezuiniging van 25 miljoen op de kleine scholen ongedaan te maken.