HOUTKAP

In het artikel 'Greenpeace directeur op borgtocht vrijgelaten', waarin wordt bericht over de gevangenschap en de vrijlating door de Canadese autoriteiten van de betrokken functionaris (NRC Handelsblad, 13 november) staat een onjuistheid. Het betreft de zinsnede: “Sinds de provinciale autoriteiten deze zomer houtkap hebben toegestaan zijn al meer dan achthonderd achtievoerders opgepakt.”

Kaprechten zijn voor Clayoguot Sound verleend in 1950. Sindsdien zijn 27.000 hectare gekapt. De Land Use Decision van april jongstleden heeft de oude kaprechten beperkt van 212.400 naar 163.900 hectare waarvan 46.500 hectare alleen onder verzwaarde voorwaarden zullen mogen worden gekapt.

Per jaar mag circa duizend hectare worden gekapt - met stringente herbebossingsvoorschriften. Het beschermde gebied wordt door de beslissing vergroot van 39.100 ha naar 87.600 ha - 33 procent van de landoppervlakte.

Dat Greenpeace niet tevreden is met de genomen beslissing is haar zaak. Maar er zit een aardig verschil tussen 'toekennen' en 'beperken'.

    • Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen
    • J.N. van de Stadt