'Hogere belasting na schrappen inflatiecorrectie'

DEN HAAG, 18 NOV. Het schrappen van de inflatiecorrectie heeft tot gevolg dat 165.000 mensen volgend jaar in een hoger belastingtarief vallen.

Het grootste deel zal over de top van het inkomen geen 38,25 procent betalen maar 50 procent. Dit blijkt uit de zogeheten memorie van antwoord op het belastingplan die minister Kok en staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) gisteren naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Door het schrappen van de inflatiecorrectie volgend jaar blijft de lengte van de eerste schijf 43.267 gulden. Zou het kabinet de inflatiecorrectie wel toepassen dan zou de eerste schijf een lengte hebben van 44.436 gulden. Hogere inkomens moeten dus eerder het tarief van de tweede schijf (50 procent) en de derde schijf (60 procent) betalen. Voor mensen met een inkomen van net boven de 43.267 gulden, bedraagt het nadeel volgens Financiën maximaal 130 gulden. Het kabinet heeft drie keer de inflatiecorrectie niet of gedeeltelijk toegepast. Volgens een schatting van Financiën zijn hierdoor een half miljoen belastingbetalers in een hoger tarief gekomen.