Halfjaarwinst Samas stijgt 50 pct

Samas (kantoorinrichting) heeft in de eerste helft van het op 1 april begonnen boekjaar beter gedraaid dan in hetzelfde tijdvak een jaar geleden.

De omzet verminderde weliswaar met 4,6 procent tot 286 miljoen gulden, maar de winst steeg met 50 procent van 2 miljoen naar 3 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat over de eerste zes maanden groeide met 19 procent tot 13,6 miljoen gulden. Voor het tweede halfjaar is een doorgaand effect van de besparingsprogramma's te verwachten, zo bericht de directie. Dit betekent dat de het netto resultaat over 1993/94 ten minste het niveau van 1992/93 (11,4 miljoen) zal evenaren.

De omzet in de divisie kantoorinrichting vertoonde een duidelijke daling, vooral veroorzaakt door de sterke terugval van de Franse markt. Door de waardedaling van het pond zakte de omzet in Engeland. In Nederland nam het zakenvolume toe ondanks de marktteruggang.

Voor het tweede halfjaar verwacht Samas een aanhoudend positieve ontwikkeling voor kantoorbenodigdheden. De markten voor kantoorinrichtingen in Frankrijk, Engeland en Nederland zullen op die termijn evenwel niet verbeteren, zo verwacht de directie. Mede hierdoor zal de groepsomzet in tweede halfjaar achterblijven bij die van het vorige boekjaar.