Grafiek: Nederland heeft voor elke 6563 inwoners ...

Grafiek: Nederland heeft voor elke 6563 inwoners een supermarkt. Die verhouding is ongeveer gelijk aan die in België en Duitsland.

In Groot-Brittannië bedienen een supermarkt de grootste klantenkring in West-Europa: gemiddeld 20.000 mensen. Engeland kent dan ook relatief veel grote supermarkten (meer dan duizend vierkante meter vloeroppervlak), aldus cijfers van het marktonderzoekbureau Nielsen.

De Fransman is ook gewend aan winkelen in het groot: ruim de helft van de supermarkten is groter dan duizend vierkante meter. In Griekenland, Spanje en Italië bestaan nauwelijks echt grote levensmiddelenwinkels. Net als elders in Europa verliest de kleine kruidenier hier wel terrein.

In Nederland lijkt de schaalvergroting in het grootwinkelbedrijf te stagneren. De 'hypermarché' naar Frans voorbeeld - een extra grote supermarkt die ook duurzame artikelen verkoopt - komt hier nauwelijks van de grond. Ruim 84 procent van de Nederlandse supermarkten valt in de categorie 'klein'.

    • Roald van der Linde