Doorstroomprofielen

HAVO- en VWO-leerlingen kunnen nu nog kiezen uit een kluwen van respectievelijk 178 en 266 verschillende eindexamenpakketten. In de toekomst wordt hun keuze beperkt tot vier zogeheten doorstroomprofielen: natuur en techniek, natuur en gezondheidszorg, economie en maatschappij, en cultuur en maatschappij. Ieder profiel bestaat uit drie delen: een algemeen deel dat voor alle leerlingen hetzelfde is, een 'profieldeel' met drie à vier vakken gericht op de vervolgopleiding en een vrije keuze-deel. Leerlingen kiezen hun profiel aan het eind van de derde klas.

Hoe de verhouding wordt tussen de drie profieldelen is nog niet vastgelegd. In elk geval zal het algemene gedeelte meer tijd beslaan dan de andere twee profieldelen. In het algemene deel zit dan ook het grootste aantal vakken: Nederlands, wiskunde, leesvaardigheid van twee (voor HAVO) of drie (voor VWO) vreemde talen, gymnastiek, kunstzinnige vorming, algemene natuurwetenschap en een maatschappelijk vak. Nu zijn alleen Nederlands en één vreemde taal verplichte eindexamenvakken. Scholen kunnen zelf beslissen of ze het algemene deel over twee of drie jaar smeren of het bijvoorbeeld vooral in klas vier geven, zodat de laatste klassen besteed kunnen worden aan het profiel- en het vrije keuze deel.

De wal zal het schip keren, verwacht de VSNU -directeur. 'We zullen eerder gered worden door de algehele kritiek op het systeemdenken van een overgereguleerde overheid, dan door discussies over onderwijs. Eerder door Arie van der Zwan dan door de minister van onderwijs. Voor mensen die de regels maken, is het nu eenmaal lastig dat weer uit handen te geven. Je merkt al wel dat Kamerleden die eerst vergaderingen over de sociale verzekeringen of de volksgezondheid hebben bijgewoond, en dan bij een onderwijsberaad zitten, tot de conclusie komen: ja, maar dit is toch absurd ingewikkeld? Dat zie je bijvoorbeeld bij Tineke Netelenbos.''

    • Rob Knoppert
    • Birgit Donker