Bundesbank hekelt kosten van Europa

ROTTERDAM, 18 NOV. De Bundesbank, de Duitse centrale bank, haalt in haar nieuwste maandbericht fel uit naar de stijging van de uitgaven van de Europese Unie in de vorm van hogere subsidies en zachte leningen. Verhoging van de uitgaven door de Unie zijn in strijd met het streven naar politieke en monetaire eenwording en hebben een averechts effect op het Duitse begrotingsbeleid, aldus de bank. Dat meldde vanochtend de Britse Financial Times, die uitgebreid citeert uit het vandaag verschenen Bundesbank-rapport.

De bank is van mening dat hogere uitgaven door de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie in Brussel, strijdig zijn met de begrotingsdiscipline die het Verdrag van Maastricht voorschrijft aan de EU-lidstaten. Begrotingsdiscipline is een van de voorwaarden waaraan de lidstaten moeten voldoen voorafgaand aan de vorming van de Europese Monetaire Unie, het Europa met één munt.

De Bundesbank wijst erop dat de uitgaven van de Europese Unie voor structurele maatregelen snel toenemen. Werd in de periode 1988-1992 nog 67 miljard ecu gespendeerd, voor de periode 1993-1999 zijn uitgaven ter hoogte van 167 miljard ecu begroot.

De Duitse centrale bank is vooral bezorgd over de invloed die de stijgende Europese uitgaven zullen hebben op de Duitse begroting. De Bundesbank voorspelt dat de betalingen van Duitsland aan de Europese begroting jaarlijks met gemiddeld 8 procent zullen toenemen. Nu sluist Duitsland jaarlijks 38 miljard mark naar Brussel, in de komende vijf jaar zal die bijdrage stijgen tot 52 miljard. Rekeninghoudend met de gelden die vanuit Brussel naar Duitsland vloeien, en met name ten goede komen aan de nieuwe deelstaten, stijgen de Duitse uitgavan van 22,4 miljard mark, vorig jaar tot 30 miljard in 1997.

De hoedster van de waarde van de Duitse mark adviseert niet om de Duitse EU-bijdrage te verlagen. Wel spreekt ze er haar bezorgdheid over uit.