Bosnië: Kroaten wijzen daders bloedbad aan

ZAGREB, 18 NOV. De leiding van de HVO, het leger van de Bosnische Kroaten, heeft voor het eerst een van zijn eigen eenheden verantwoordelijk gesteld voor het bloedbad, eind oktober, in Stupni Do.

Stupni Do is een moslim-dorp in Centraal-Bosnië dat, nadat het in handen van de betrokken HVO-eenheid viel, systematisch werd platgebrand en waar zeker 25 inwoners werden vermoord.

Volgens het Kroatische blad Vecernji List is het bloedbad gepleegd door een HVO-eenheid, geheel samengesteld uit Bosnische Kroaten uit de stad Vares en geleid door kolonel Ivica Rajic. Dat zou zijn toegegeven door een HVO-delegatie die de Kroatische president, Tudjman, verslag heeft uitgebracht van het interne onderzoek dat op last van Tudjman naar de zaak is ingesteld.

De eenheid van Rajic nam volgens deze delegatie in Stupni Do wraak voor aanvallen van moslims op de Kroatische inwoners van Vares, dat inmiddels door de HVO is prijsgegeven aan de moslims, nadat de Kroaten de belangrijkste gebouwen van de stad in brand hadden gestoken. (AFP)

Een onzer redacteuren voegt hieraan toe:

Kolonel Ivica Rajic is HVO-commandant in de stad Kiseljak. Hij werd formeel op 10 november door de HVO-leiding ontslagen wegens zijn verantwoordelijkheid voor de drastische verslechtering van de relaties met de VN-vredesmacht UNPROFOR en de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in Kiseljak en wegens “de zeer gecompliceerde defensiesituatie” in Centraal-Bosnië - wat waarschijnlijk slaat op militaire tegenslagen die hij niet heeft kunnen verhinderen. Rajic had een dag eerder in een vraaggesprek met Radio-Zagreb gedreigd de moslims in Sarajevo te beschieten, dit naar aanleiding van het besluit van de Bosnische regering om de HVO-afdeling in Sarajevo op te heffen. “Ik heb een paar van mijn artillerielopen op moslim-stellingen in Sarajevo gericht om [de moslims] te waarschuwen dat als de zaken niet worden genormaliseerd, ze hun posities en bepaalde doelen van strategisch belang blootstellen aan gecoördineerd vuur. Zij hebben geweld gebruikt en dit is de enige manier waarop we kunnen antwoorden”, aldus Rajic in dat vraaggesprek.

Rajic voert overigens, ondanks zijn ontslag, nog steeds het bevel over de HVO in Kiseljak.