Beurs verlaagt courtage voor beleggingsfondsen fors; Beleggingsfonds goedkoper

AMSTERDAM, 18 NOV. De vergoeding die aan hoeklieden wordt betaald bij de handel in beleggingsfondsen wordt per 1 december aanstaande fors verlaagd. De verlaging van de zogenoemde courtage is een belangrijk onderdeel van de hervorming van het handelssysteem, die de Amsterdamse beurs goedkoper moet maken ten opzichte van andere beurzen.

De Robeco-groep, een van de grootste beheerders van beleggingsfondsen, weet volgens een woordvoerder nog niet of ze het kostenvoordeel zal doorberekenen aan haar particuliere cliënten. Robeco denkt de gemiddelde courtagekosten van circa 1 miljoen gulden per jaar ten minste te kunnen halveren. Maar het concern wijst er tegelijkertijd op dat de courtages maar “een heel klein deel” beslaan van de totale kosten. In totaal brengt de vergoeding voor de handel in open end-fondsen de hoeklieden jaarlijks circa 10 miljoen gulden in het laadje.

Het courtagetarief voor beleggingsfondsen met een open end-structuur, waarvan de uitgevende uitstelling de aan- en verkoopprijs garandeert, worden per 1 december verlaagd tot 0,4 promille. Reden is volgens de beurs “dat de toegevoegde waarde van de hoekman (...) in deze fondsen gering is”. Per 1 maart 1994 gaat het tarief terug naar 0,3 promille, later dat jaar mogelijk zelfs tot 0,2 promille. Die laatste verlaging gaat evenwel alleen door wanneer de hervorming van het handelssysteem verdere vertraging oploopt.

Over de inkomsten van de hoekman bij de handel in gewone aandelen en de zogenoemde closed end-fondsen, waarbij de specialist meer risico loopt, is nog geen overeenstemming bereikt. Een aparte commissie onder leiding van de onafhankelijke beursbestuurder mr. F. Hoogendijk buigt zich nu ondermeer over de tarieven die de 'specialist' in het nieuwe handelssysteem zal krijgen en de uitkoopsom voor vertrekkende hoeklieden.