Beschermde vogels in beslag genomen

DEN HAAG, 18 NOV. Op het Brusselse vliegveld Zaventem zijn gisteravond 1.352 beschermde vogelsoorten uit Hongkong in beslag genomen. Het betrof goudvinken, grote putters, grijskopputters, haakbekken, gorzen en witbandkruisbekken. Op elf na waren ze bestemd voor de Nederlandse vogelhandelaar Van der Feesten uit Weert, die binnenkort voor het kantongerecht in Roermond moet verschijnen omdat hij de Vogelwet met de invoer van soortgelijke vogels zou hebben overtreden. De Belgische en Nederlandse Vogelbescherming beschouwen Van der Feesten als de grootste leverancier van beschermde vogels in beide landen.