Aantal zelfdodingen daalt gestaag

DEN HAAG, 18 NOV. Het aantal zelfdodingen in Nederland daalt gestaag sinds 1984. Vorig jaar waren er bijna 1.600 gevallen van suïcide tegen ruim 1.900 in '84. Suïcide eist jaarlijks enkele honderden levens meer dan het verkeer, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek bekendgemaakt.

Zelfdoding komt het meest voor in de regio's Haarlem, Noord-Drenthe en Amsterdam. In Flevoland en het oostelijk en zuidoostelijk deel van Zuid-Holland komt het relatief weinig voor. Vorig jaar waren er dertien suïcides op 100.000 inwoners van vijftien jaar en ouder. Met het stijgen van de leeftijd neemt ook het aantal zelfdodingen toe. In de leeftijd van vijftien tot negentien jaar pleegden per 100.000 inwoners vorig jaar vier mensen suïcide. Onder mensen van tachtig jaar en ouder 23 op 100.000 inwoners. In elke leeftijdgroep maken tweemaal zoveel mannen als vrouwen een eind aan hun leven.

Door deze factoren komt suïcide relatief veel voor bij oudere mannen. In de leeftijdsgroep tussen zeventig en tachtig jaar plegen 28 mannen per 100.000 suïcide. Voor mannen van tachtig jaar en ouder ligt dat cijfer op 47. In absolute getallen komt zelfdoding het meest voor bij mensen in de leeftijd van dertig tot veertig jaar.

Bij gehuwden komt zelfdoding het minst voor. Op 100.000 gehuwde mannelijke inwoners bedraagt het aantal zelfdodingen elf, bij ongehuwde mannen twintig. Voor gehuwde vrouwen ligt dat cijfer op zes, bij ongehuwden vrouwen op negen. Onder mannen zijn het vooral weduwnaren die hun leven zelf beëindigen, bij vrouwen vooral zij die zijn gescheiden.

Verhanging is de meest gebruikte methode bij suïcide. Van de mannen maakte zo 42 procent een eind aan hun leven, bij vrouwen ligt dat percentage op 29. Zowel mannen als vrouwen komen in rond vijftien procent van alle gevallen tot zelfdoding door zich voor een trein of auto te gooien. Twaalf procent van alle mannelijke zelfdoders maakt gebruik van medicijnen, van alle vrouwen geldt een percentage van twintig.