Verdubbeling Wao-malus van de baan

DEN HAAG, 17 NOV. De verdubbeling van de boete die bedrijven moeten betalen als een werknemer arbeidsongeschikt raakt en geen ander werk krijgt, gaat voorlopig niet door. Dit heeft staatssecretaris Wallage (sociale zaken) gisteren de Tweede Kamer laten weten.

De bedoeling was dat per 1 januari 1994 de boete zou worden verhoogd van maximaal zes maandsalarissen tot maximaal twaalf maandsalarissen. Wallage sluit niet uit dat het huidige niveau van deze boete (malus) hoog genoeg is om het beoogde effect, vermindering van het aantal arbeidsongeschikten, te bereiken. Volgend jaar wordt daar nader onderzoek naar gedaan.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal werkende arbeidsongeschikten de laatste jaren met ruim 20 procent is gestegen en dat het aantal ontslagaanvragen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten in het eerste half jaar van 1993 met 16 procent is gedaald. Dit doet vermoeden, aldus de staatssecretaris, dat het zogenoemde bonus/malussysteem werkt. Behalve in boetes voorziet dit systeem ook in premies voor werkgevers die een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte in dienst nemen.

Een technische werkgroep gaat in opdracht van Wallage onderzoeken of de boete kan worden afgeschaft als de arbeidsongeschiktheid buiten het werk is veroorzaakt. Minister Kok (financiën) kondigde zo'n onderzoek vorige week al aan op het jaarcongres van werkgeversorganisatie KNOV. Wallage wijst er wel op dat werkgevers die een boete in zo'n geval onrechtvaardig vinden, over het hoofd zien dat zij zich altijd volledig voor reïntegratie van de werknemer dienen in te zetten, ongeacht de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. Verder laat de staatssecretaris weten dat als de malus op dit punt wordt verzacht, dit niet met terugwerkende kracht zal gebeuren. Werkgevers willen overigens helemaal van het bonus/malussysteem af. De Commissie-Buurmeijer heeft dat ook voorgesteld.

Uit cijfers die de Sociale Verzekeringsraad gisteren bekendmaakte, blijkt dat het aantal arbeidsongeschikten met een AAW/WAO-uitkering in september met 1.400 is gestegen tot 917.800. Omgerekend in volledige uitkeringen is dit een stijging van 600 naar 792.000. Van de beroepsbevolking ontving daardoor eind september 10,6 procent een AAW/WAO-uitkering.

Het ziekteverzuim bleef in september stabiel op 6,7 procent; het gemiddelde over de afgelopen 12 maanden komt uit op 7,8 procent. Het aantal mensen met een WW-uitkering kwam uit op 282.000, 4.000 meer dan in augustus en 72.000 meer dan een jaar eerder.