Smit wil wrakken in Beiroet bergen

BEIROET, 17 NOV. Het Rotterdamse offshore-bedrijf Smit Tak is één van de kanshebbers voor een gevaarlijke opdracht in het door burgeroorlog ontwrichte Libanon. Na zeventien jaar oorlog liggen meer dan negentig wrakken in de haven van Beiroet die de Libanese overheid zo snel mogelijk wil opruimen.

Nu het strijdgewoel grotendeels is geluwd, willen de Libanezen de haven van Beiroet weer in gebruik nemen. Voor de heropbouw van het land is het van het grootste belang dat de wrakken zo snel mogelijk worden geborgen.

Vertegenwoordigers van Smit hebben in juni een eerste bezoek gebracht aan de haven van Beiroet. Een bergingsplan, opgesteld met een aantal ondernemingen en het Gemeentelijk Havenbedrijf van Rotterdam, wordt nu doorgenomen met Libanese autoriteiten.

Volgens Erik van Haar Rommeny, hoofd overheidsbetrekkingen van Smit International, is direct na het bezoek samen met het Rotterdams havenbedrijf een plan ingediend bij Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat om ondersteuning van een studie naar haalbaarheid en kosten van de wrakkenberging in de twee havenbassins en naar het toekomstig beheer van de haven van Beiroet. Volgens Rommeny tonen de Libanezen zich “buitengewoon ontvankelijk” voor de Nederlandse initiatieven.

Het is overigens lang niet zeker dat Smit International het contract voor de berging van al die wrakken in de wacht zal slepen. “Zover zijn we nog niet”, aldus Rommeny die heel voorzichtig zijn woorden kiest. “,De zaken liggen hier op alle fronten en duidelijk ook politiek erg ingewikkeld.” Ook andere partijen zijn geïnteresseerd in het project en door de Libanezen van informatie voorzien. Tot de kapers op de kust behoren onder meer Britse bedrijven.

Rommeny: “Het zijn uiteindelijk de Libanezen die kiezen hoe zij dit traject willen bewandelen. Wij hebben alvast suggesties gedaan, maar zij hebben natuurlijk ook hun eigen opinies.”

Wel is duidelijk, aldus Rommeny, dat “deze operatie niet door Jan en Alleman kan worden uitgevoerd. Het betreft hier geen klusje voor wie graag wat schroot zou willen opvissen uit de haven, al is die niet erg diep. We hebben hier te maken met een gevaarlijke operatie, want bij het onderzoek van de wrakken hebben we veel bommen en granaten gevonden op de bodem.”

Rommeny meent dat zijn bedrijf ook als gangmaker kan fungeren voor de hervatting van de Nederlandse handelsrelaties met Libanon. “We hebben natuurlijk als Smit een type dienstverlening die makkelijk herkenbaar is. Er gebeurt iets spectaculairs, hoe je dat dan verder ook wilt bekijken. En in dit geval denken we toch een kathalyserende werking te hebben.”

    • Wilfried Bossier