Raad: geen fiducie in vereniging culturele relaties

ROTTERDAM, 17 NOV. De Raad voor de Kunst denkt niet dat een private Vereniging voor Buitenlandse Culturele Betrekkingen het internationale kunstbeleid kan verbeteren.

Dit schrijft de raad aan de minister van WVC naar aanleiding van het advies van de commissie Gevers. Die stelde afgelopen zomer voor om in plaats van een interdepartementaal instituut een vereniging op te richten, met daarin vertegenwoordigers uit de Nederlandse kunstwereld. Die vereniging moet culturele presentaties in het buitenland coördineren. Het takenpakket is te omvangrijk, het aantal belanghebbenden te groot en het budget voor zo'n vereniging is veel te klein om goed te kunnen functioneren. De Raad voor de Kunst onderzoekt nu zelf wat de beste manier is om het internationale kunstbeleid te verbeteren.