PvdA'er Salm breekt met zwijgplicht: 'geen infiltrant in de Baarsjes'

AMSTERDAM, 17 NOV. De infiltrant in de PvdA opereert niet in stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam - althans niet voorzover deelraad-voorzitter F. Salm bekend is. Dit heeft Salm, zelf PvdA'er, gisteren bevestigd. Hij doorbreekt met zijn mededeling de zwijgplicht die de deelraden was opgelegd door partijvoorzitter W. Koole en doet dat met indirecte instemming van burgemeester Van Thijn.

Daags nadat bekend was geworden dat een lokale PvdA-afdeling was geïnfiltreerd door iemand die banden onderhield met een criminele organisatie, schreef Het Parool dat het zou gaan om “een stroman van een groot Turks-Nederlands heroïnesyndicaat” die opereerde in De Baarsjes. De stedelijke partijleiding, die door politie en burgemeester op de hoogte was gebracht, wilde niet meer zeggen dan dat het om een “niet prominent, maar wel actief” PvdA-lid ging, die had gepoogd op de kandidatenlijst voor de gemeentraadsverkiezingen te komen.

Direct na het bericht in Het Parool ging een algemene zwijgplicht uit van PvdA-voorzitter Koole naar alle deelraadvoorzitters. Ook in De Baarsjes hield men zich daar strak aan. “Al jeuken mijn handen om mijn mond open te doen”, zei Salm indertijd.

Tot gisteren: “Het sprak voor de mensen vanzelf dat het in De Baarsjes was gebeurd”, aldus deelraadvoorzitter gisteren. Vooral het Turkse deelraadslid R. Kabdan van de PvdA werd met een schuin oog bekeken, tot groot ongenoegen van Salm. Vanavond wordt in de deelraadvergadering gesproken over de verdenkingen die op De Baarsjes zijn gericht. “Om niet met mijn mond vol tanden te staan, heb ik verzocht of ik iets meer mocht zeggen dan 'geen commentaar' ”, aldus Salm.

Hij richtte zijn verzoek aan fractievoorzitter E. van der Laan van de stedelijke PvdA. Die bracht dat maandagavond op zijn beurt, samen met fractievoorzitter A. van der Stoel (VVD), over aan hoofdcommissaris Nordholt en burgemeester Van Thijn. De burgemeester heeft met deze uitzondering ingestemd, aldus Van der Laan. “Ook omdat het eind van deze affaire in zicht komt.” Van der Laan en Van der Stoel hebben de korpschef nog eens op het hart gedrukt om zo snel mogelijk met informatie te komen over de infiltratie in hun partijen zodat ze hun maatregelen kunnen nemen. “Juist nu de kandidatenlijsten worden vastgesteld, moet er een eind komen aan de onduidelijkheid”, aldus Van der Stoel.