Overleg Irak VN schiet nog niet op

NEW YORK, 17 NOV. Onderhandelingen tussen Irak en de Verenigde Naties over permanente controle op Iraakse bewapeningsprogramma's hebben de afgelopen paar dagen nog niet veel opgeleverd, aldus diplomaten in New York. Irak hoopt dat het overleg zal leiden tot opheffing van het VN-verbod om olie te exporteren, maar VN-vertegenwoordigers hebben al gewaarschuwd dat een eventuele aanbeveling van hun zijde daartoe na een akkoord met Irak in elk geval nog zes maanden zal kosten. De Veiligheidsraad van de VN zal morgen de sancties tegen Irak gewoon verlengen bij zijn tweemaandelijkse herziening van het embargo.

De Veiligheidsraad toonde zich gisteren “bezorgd” over een incident, eerder op de dag, waarbij enkele honderden Iraakse boeren op Koeweits grondgebied woedend protesteerden tegen het graven van een veiligheidsgracht langs de grens. De grond van de boeren is bij de grensherziening door de VN aan Koeweit toegewezen. Koeweit heeft wel schadevergoeding aangeboden. De Koeweitse autoriteiten reageerden scherp op het incident, dat evenwel door de VN-waarnemersmacht ter plaatse werd gebagatelliseerd. (Reuter, AP)