Meevaller voor Kok van 400 miljoen

DEN HAAG, 17 NOV. Minister Kok (financiën) heeft dit jaar een meevaller van vierhonderd miljoen gulden, omdat de departementen minder uitgeven dan geraamd. De zogeheten niet-belastingontvangsten (bijvoorbeeld heffingen en retributies) zijn hoger. Kok verwacht geen meevaller bij de belastinginkomsten. Dit staat in de 'Najaarsnota' die de minister gisteren vertrouwelijk naar zijn collega's heeft gestuurd. Vrijdag wordt de nota, die een tussenstand geeft van de lopende begroting, besproken in de ministerraad.

Tijdens de algemene en politieke beschouwingen hield de Tweede Kamer nog rekening met een substantiële belastingmeevaller.

Door de meevaller van vierhonderd miljoen gulden bedraagt het financieringstekort van het rijk dit jaar 3,8 procent van het nationaal inkomen; een fractie onder het percentage dat in de Miljoenennota 1994 werd gemeld. De som van belastingen en premies, de collectieve lastendruk, komt uit op 54,7 procent van het nationaal inkomen.

Tijdens de algemene beschouwingen in september achtte minister-president Lubbers het niet uitgesloten dat de belastinginkomsten dit jaar hoger uitvallen dan de “conservatieve ramingen” van Kok.

Vorige maand tijdens de financiële beschouwingen waarschuwde Kok voor te groot optimisme. “Het liefst zie ik dat wij erin slagen een meevaller te incasseren”, zei Kok. “Maar je moet wel eerst de beer in het vizier hebben, aanleggen, schieten, raak schieten en dan pas de huid verkopen.”

In de eerste drie kwartalen van dit jaar waren de belastingontvangsten ruim drie miljard hoger dan de ramingen. Voor het laatste kwartaal verwacht Financiën dat de belastingontvangsten zullen teruglopen zodat er per saldo geen belastingmeevaller is.