Luchtmobiele brigade gaat naar Bosnië

DEN HAAG, 17 NOV. Ondanks aarzelingen van de PvdA heeft de Tweede Kamer gisteravond ingestemd met het sturen van een extra 1.100 militairen naar Bosnië. Het versterkte elfde bataljon van de Luchtmobiele Brigade krijgt als taak om in Centraal Bosnië transporten voor humanitaire goederen te beveiligen, toe te zien op het welzijn van burgers in de 'veilige gebieden' en observatie- en doorgangsposten in te richten.

Daarmee komt het totaal aan Nederlandse militairen in en nabij het voormalige Joegoslavië op 3.100 mannen en vrouwen. Minister Ter Beek (defensie) liet de Kamer gisteren weten dat hiermee de grens is bereikt van de Nederlandse inzet. Op het ministerie wordt op dit moment nagegaan of het aantal van vierhonderd man luchtmachtpersoneel die in Italië zijn gestationeerd, niet kan worden teruggebracht. Ook over de duur van de inzet van drie marineschepen en twee Orion P3-verkenningsvliegtuigen (bijna 600 personeelsleden) wordt overleg gevoerd.

In een reactie zegt de belangenvereniging van officieren NOV dat uitzending “onverteerbaar” is en dat de vereniging zich grote zorgen maakt over de veiligheid van de militairen. Zij meent dat bewapening en geoefendheid tekortschieten. Eerder al had luitenant-generaal Couzy, bevelhebber van de landstrijdkrachten, militaire bezwaren. Hij vond de geweldsinstructies niet fors genoeg en verklaarde zich vierkant tegen het mogelijk uiteenvallen van het bataljon in Bosnië, omdat logistiek en medische voorzieningen dan in gevaar zouden kunnen komen. Na een gesprek met minister Ter Beek, 24 uur, later stemde hij toch in met uitzending.

In de Tweede Kamer zei minister Ter Beek dat er sprake is van een “robuuster optreden” van de nieuwe eenheid. De geweldsinstructies zijn niet veranderd (alleen reageren als je wordt aangevallen) maar de 1.100 man beschikken over een zwaardere bewapening en betere pantserbeveiliging en kunnen dus daarom, volgens Ter Beek, “robuuster” aan de slag.

De PvdA wil alsnog de mogelijkheid hebben om een debat in de Kamer te voeren als er meer duidelijkheid is over de regio waar de Nederlandse militairen gelegerd worden en over hun opdrachten. PvdA-woordvoerder Valk wil bij die gelegenheid een “nog groener” licht afgeven. GroenLinks, dat in het verleden vaak aarzelingen had over uitzending, gaf nu al volledige instemming, evenals CDA, VVD, D66, SGP en GPV.

Blaauw (VVD) zei dat op Kamer en regering een extra grote verantwoordelijkheid rust nu “voor het eerst sinds Nieuw Guinea” Nederland een gevechtseenheid levert. Volgens Blaauw kan dat wel eens een negatief effect hebben op het Nederlands-Belgische transportbataljon. Deze week waarschuwde EG-bemiddelaar Lord Owen dat niet vergeten moet worden dat de VN tussenbeide komen in de “dynamische krachten van oorlog”.