Lagere resultaten Delta Lloyd

Het resultaat voor belastingen van Delta-Lloyd Verzekeringsgroep, onderdeel van de Britse verzekeraar Commercial Union, bedraagt over de eerste negen maanden van 1993 154,5 miljoen gulden tegen 168,1 miljoen vorig jaar.

De omzet steeg met 3,9 procent tot 3,21 miljard gulden. In het levenbedrijf daalde het premie-inkomen met 4,2 procent, terwijl zich in het schadebedrijf weliswaar een positieve groei van 7,7 procent voordeed, maar de resultaten negatief waren. Vóór belastingen steeg de winst op levenactiviteiten tot 145,9 miljoen (was 138,3 miljoen), terwijl in het schadebedrijf 14,3 miljoen verlies ontstond tegen 4,7 miljoen winst in de eerste negen maanden van 1992.

De netto winst bedroeg 116,4 miljoen gulden tegen 126,1 miljoen een jaar eerder.

Voor geheel 1993 verwacht Delta-Lloyd een lagere winst. De kosten van het sociaal plan bedragen in 1993 circa 42 miljoen gulden. In het jaarresultaat zal dit als een bijzondere last - waartegenover bijzondere baten van 34 miljoen staan - worden verwerkt.

Moedermaatschappij Commercial Unioen boekte over de eerste negen maanden een winst vóór belastingen van 144,2 miljoen pond (408 miljoen gulden) tegen 6,1 miljoen pond in dezelfde periode van verleden jaar.