Kritiek op leiderschap van Arafat

AMMAN/ TUNIS, 17 NOV. Ontevreden Palestijnse functionarissen hebben gisteren in een memorandum aan PLO-leider Yasser Arafat hervormingen van zijn stijl van leiderschap geëist. De ondertekenaars vrezen dat Arafats autocratische stijl en het zwakke optreden van zijn huidige onderhandelaars met Israel de Palestijnen veel schade zullen toebrengen.

Onder de critici is Haider Abdel Shafi, de leider van de Palestijnse delegatie op het vredesoverleg met Israel in Washington, die eerder al heeft opgeroepen tot grotere democratie binnen de PLO. Verder zijn onder hen Suleiman Najab, lid van het Uitvoerend Comité van de PLO, en verscheidene naaste medewerkers van Arafat, allen voorstanders van het autonomie-akkoord met Israel.

De ondertekenaars zeggen dat de PLO zich zakelijker moet opstellen en de onderhandelingsdelegaties met Israel moet benoemen op basis van verdienste, in plaats van op grond van partijpolitieke overwegingen.

Arafat is in het verleden herhaaldelijk onder vuur gekomen wegens zijn autocratisch leiderschap en zijn benoemingenbeleid. Zijn benoeming van bekend corrupte medestanders op hoge posten in Libanon in 1983 leidde tot een grootscheepse muiterij, die met steun van Syrië tot Arafats verdrijving uit Libanon leidde en zelfs bijna tot zijn ondergang. In de maanden voor het bekendworden van de geheime onderhandelingen met Israel, die in september tot een akkoord leidden, was er ook scherpe kritiek op zijn beleid.

Na de ondertekening van het akkoord met Israel op 13 september is die kritiek niet verstomd. Onder andere de VS en de EG reageerden eerder deze maand sceptisch op een nieuwe, door Arafat gevormde economische raad die de buitenlandse hulp aan het komende autonome gebied moet coördineren. Een Palestijnse zakenman die als lid was benoemd, Yousef Sayigh, stapte onmiddellijk uit de nieuwe raad met het argument dat het orgaan was volgestopt met politieke benoemingen en dus niet doelmatig zou zijn. Arafat heeft zichzelf tot voorzitter van de raad benoemd. De 'minister van buitenlandse zaken' van de PLO, Farouk Kaddoumi, en het hoofd van de economische sectie, Mohamed Zuhdi Nashashibi, zijn vice-voorzitters.

De Noorse minister van buitenlandse zaken, Johan Jörgen Holst, die Israel en de PLO tot elkaar heeft gebracht, heeft volgens Palestijnse bronnen gisteren in een gesprek met Arafat opgeroepen tot wijziging van de samenstelling van de raad. Holst zou Arafat hebben gewaarschuwd dat de buitenlandse hulp vertraging kan oplopen als er geen garanties komen dat die op het juiste adres terechtkomt. (AP, Reuter, AFP)