KNAU wil alle joggers aan zich zien te binden

NIEUWEGEIN, 17 NOV. De Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) heeft weinig contact met de 800.000 Nederlanders die regelmatig hardlopen. Als de bond deze groep aan zich wil binden, zal ze de organisatiestructuur moeten aanpassen. Ook moet beter worden ingespeeld op wensen en behoeften van de lopers. Dat is de conclusie van de nota 'De KNAU: een bond voor alle atleten', samengesteld door de projectgroep wegatletiek.

Een op de drie leden van de atletiekbond doet aan wegatletiek: een groep van 25.000 mensen. De helft daarvan is wedstrijdloper. Ze zijn lid van een atletiekvereniging en beschikken over een wedstrijdlicentie, nodig om aan officiële wedstrijden mee te doen.

Maar met de prestatielopers en de joggers heeft de atletiekbond nauwelijks binding. Van de 100.000 gevorderde lopers zijn er nog geen 7.000 KNAU-lid. Bij de 'fitlopers' ligt de organisatiegraad onder de één procent.

Volgens de projectgroep wegatletiek moeten atletiekbond en verenigingen zoeken naar formules om niet-gebonden lopers op te vangen zonder dat zij hun gevoel van vrijheid verliezen. Want deze lopers zijn niet voor niets ongeorganiseerd. Ze wensen niet afgeknepen te worden door een trainer. Ze willen lopen wanneer hen uitkomt. Ze hebben geen behoefte aan extra verplichtingen.

Tegelijkertijd willen ze wel degelijk informatie en begeleiding, maar dan op afstand en vrijblijvend en als zij daarvoor kiezen. Zo'n dienstenpakket zou de atletiekbond hen moeten bieden. De projectgroep pleit voor organisatie van buitenlandse reizen en instelling van een computerservice. Om in aanmerking te komen voor deze voorzieningen zouden lopers geen lid hoeven te worden van een atletiekvereniging. Het persoonlijk lidmaatschap van de atletiekbond is genoeg.

“De KNAU zal zich nadrukkelijker moeten profileren als autoriteit op loopgebied”, schrijft de projectgroep. Verder moet het lidmaatschap aantrekkelijker worden gemaakt. Leden zouden een exclusieve clubcard moeten krijgen, die hen recht geeft op faciliteiten en korting op artikelen.

De projectgroep vindt ook dat lopers zich beter in de atletiekbond moeten kunnen herkenen. Ze pleit daarom voor instelling van een aparte afdeling wegatletiek, naast een afdeling baanatletiek. “Nu zijn de belangen van de wegatletiek ondergeschoven in een commissie.” Er zou een apart blad voor lopers komen, omdat het bondsblad involdoende is afgestemd op deze groep.

De projectgroep adviseert een extern adviesbureau in te schakelen voor opstelling van een business-plan. Dan zou ook de financiele haalbaarheid moeten worden getoetst. Voordeel van externe adviseurs is dat ze minder geneigd zijn rekening te houden met historische gevoeligheden. Invoering van de nieuwe structuur zou al midden volgend jaar zijn beslag moeten krijgen.

    • Dick Wittenberg