Kamer met Ritzen tegen stapeling studies

DEN HAAG, 17 NOV. De Tweede Kamer steunt in meerderheid de plannen van minister Ritzen (onderwijs) om het 'stapelen' van HBO en universiteit te bemoeilijken. Maar de Kamer wil geen beperking van de doorstroming van MBO naar HBO.

Dit bleek gisteren tijdens het debat over de onderwijsbegroting. De woordvoerders van CDA, PvdA, VVD en D66 stemmen in met Ritzens principe dat een student slechts recht heeft op één door de overheid gefinancieerde studie in het hoger onderwijs. Als een student toch meer studies wil volgen, zal hij dat grotendeels zelf moeten betalen. Hij krijgt dan geen studiefinanciering en moet een veel hoger collegegeld betalen, omdat de univeristeit of hogeschool voor hem geen vergoeding ontvangt. VVD-woordvoerder J. Franssen zei wel dat er dan een betere doorstroming moet komen tussen HBO en universiteit. Ook sloot hij een gemeenschappelijk propedeuse van HBO en universiteit niet uit.

PvdA-woordvoerster T. Netelenbos wilde de kwestie van het stapelen geheel overlaten aan de universiteiten. Volgens haar moet het universiteiten vrij staan met studenten individuele contracten te sluiten over de lengte van het inschrijfrecht en over de periode dat zij recht hebben op een laag collegegeld.

De plannen van Ritzen om de betere MBO-leerlingen al na twee jaar - dus voordat ze een MBO-diploma hebben gehaald - door te verwijzen naar het HBO, kunnen niet op steun van de Kamer rekenen, evenmin als zijn voorstel de stapeling van MBO naar HBO te bemoeilijken.

Ritzen kreeg wel steun voor zijn plannen met de studiefinanciering. Met ingang van volgend jaar wil hij de basisbeurs van studenten met ouders met hogere inkomens fors verlagen. Dit moet uiteindelijk in 1998 ruim 600 miljoen gulden opleveren. Verdere bezuinigingen op de beurzen in de komende kabinetsperiode worden door de VVD noodzakelijk geacht en door het CDA niet uitgesloten.

CDA, PvdA, VVD en D66 maanden de minister voorzichtig te zijn met verhoging van de normen in de tempobeurs. Ritzen wil dat studenten over een paar jaar ten minste 70 procent van hun studiepunten moeten halen om hun beurs te behouden. De Kamer wil eerst afwachten wat de effecten van de huidige norm (na de propedeuse) van 50 procent zijn.

De meerderheid van de Kamer wil ook de aangekondigde bezuiniging van 25 miljoen op de financiering van de kleine scholen ongedaan maken. Vandaag antwoordt minister Ritzen de Kamer.