Invoering wet nabestaanden opnieuw later

DEN HAAG, 17 NOV. De invoering van de Algemene Nabestaandenwet wordt opnieuw uitgesteld. Het voorstel voor deze wet, die de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) als volksverzekering moet vervangen, stuit zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer op grote bezwaren.

Staatssecretaris Wallage (sociale zaken) liet gisteravond de Tweede Kamer weten de verdediging van de laatste wijzigingen niet voor zijn rekening te kunnen nemen. Hij gaat met het kabinet bespreken wat er nu moet gebeuren.

“Ik zit met de verdediging hiervan behoorlijk in mijn maag”, zei Wallage, die de problemen met de nabestaandenwet heeft geërfd van zijn voorgangster Ter Veld. Zij slaagde er vorig jaar niet in het wetsvoorstel door de Eerste Kamer te loodsen, nadat de Tweede Kamer er in meerderheid wel mee akkoord was gegaan. Het was de bedoeling dat de wet op 1 januari van dit jaar van kracht zou worden. De Eerste Kamer was echter niet tevreden met de wijze waarop samenwonen in het wetsvoorstel wordt gelijkgesteld aan het huwelijk.

Om aan de wensen van de Senaat tegemoet te komen, besloot Ter Veld met een aanvulling op het wetsvoorstel (novelle) te komen. Daarin zouden de eisen die aan samenwonenden worden gesteld, worden aangescherpt. Die novelle moest echter ook aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. Zij stuitte daar gisteravond op bezwaren van alle fracties; alleen het CDA bleek bereid het voorstel van Wallage te steunen.

Het grootste probleem was echter dat de staatssecretaris niet kon garanderen dat de nabestaandenwet nu wel voor de Eerste Kamer aanvaardbaar zou zijn. Integendeel, informeel is gebleken dat de Senaat nog allerminst tevreden is. Wallage gaf daarom de voorkeur aan een “pragmatische opstelling” boven het “gloedvol verdedigen” van een voorstel, waarvan de voorgeschiedenis volgens hem nog maar eens aan een “grondige analyse” moet worden onderworpen.

Zolang de Algemene Nabestaandenwet niet van kracht is - waarover het voorstel al in maart 1991 naar de Tweede Kamer werd gestuurd - blijft de AWW gelden. Een consequentie is dat de voorziene verlaging van de uitkering voor weduwen voorlopig ook niet doorgaat. Overigens wordt in een aantal verkiezingsprogramma's de vraag opgeworpen of de hele wet voor weduwen en wezen op den duur niet moet worden afgeschaft en de verzekering naar de particuliere markt moet worden overgeheveld.