Hof VS wijst verbod homo's in leger af

WASHINGTON, 17 NOV. Een Amerikaans hof van beroep heeft gisteren het verbod van het Pentagon op homoseksuelen in het leger als onwettig afgewezen. Het unanieme, met drie tegen nul stemmen aanvaarde besluit is een belangrijke tegenslag voor het Amerikaanse ministerie van defensie. Het Pentagon weerde homoseksuelen meer dan vijftig jaar uit de krijgsmacht totdat president Clinton in juli dit beleid wijzigde met een compromis dat bekend werd onder de kreet don't ask, don't tell. Volgens dit compromis kunnen homoseksuelen in het leger dienen zolang ze maar zwijgen over hun geaardheid en zich in dienst onthouden van homoseksueel gedrag.

De uitspraak van het hof ging niet direct over Clintons beleid, maar heeft er wel duidelijk gevolgen voor. De zaak betrof oud-marinekadet Joseph Steffan die in 1987 kort voor zijn afstuderen van de Marine Academie vertrok nadat hij een medestudent over zijn homoseksualiteit had verteld. Tegen Steffan die tot de besten van zijn klas behoorde, waren geen bewijzen van homoseksueel gedrag gevonden. Volgens rechter Abner Mikva misten de militaire voorschriften die Steffan dwongen op te stappen, hun rechtvaardiging. “Amerika's principe is altijd geweest mensen te beoordelen op wat zij doen en niet wat zij zijn”, aldus Mikva. Het Pentagon heeft van het hof opdracht gekregen Steffan alsnog zijn diploma uit te reiken, hem weer in de militaire dienst op te nemen en hem tot officier te benoemen.