De perronindeling van station Spaklerweg lijkt ...

De perronindeling van station Spaklerweg lijkt ontworpen om overstappende passagiers een maximale hoeveelheid lichaamsbeweging te verschaffen. Het ontbreken van roltrappen op juist dit station doet vermoeden dat er sprake is van een complot.

F. van Mourik, Vrije Universiteit Amsterdam

Gezien de voortdurende toename van de bevolking in de grootstedelijke gebieden, dient men in toenemende mate belang te hechten aan de stimulering van sociaal gedrag, naast de nu zo hoog in het vaandel staande individuele profilering.

Th.L. van der Schaft, Erasmus Universiteit Rotterdam