Conoco overweegt vestiging Eemshaven

GRONINGEN, 17 NOV. Conoco, een dochter van het Amerikaanse chemische concern Dupont de Nemours, wil in 1997 gas vanaf het gasveld Brittannia bij Schotland in de Eemshaven aan land brengen. Het bedrijf, dat gasvelden exploreert en exploiteert, heeft ongeveer 30 à 40 hectare grond gereserveerd in de Eemsmond.

Dit heeft de Groningse commissaris van de koningin H. Vonhoff gisteren bekengemaakt. Met het project - de aanleg van een pijpleiding door de Waddenzee en de bouw van een gasscheidingsfabriek in de Eenmshaven - zou een investering gemoeid zijn van 4 miljard gulden. Het zou permanent 1.700 arbeidsplaatsen opleveren. In de bouwfase zou het 8.000 manjaren werk opleveren.

Conoco wil nog geen details over het plan prijsgeven. Volgens Vonhoff wil Conoco het Engelse gas vanuit Groningen distribueren en verwerken. Naast een aanlandings- en behandelingsstation zou er ook een fabriek worden gebouwd waar etheen, butaan en propaan gescheiden worden. Conoco zou voorkeur voor de Eemshaven hebben omdat het daar kan aansluiten op het fijnvertakte distributienet van de Gasunie, waardoor men gemakkelijk toegang heeft tot de Europese markt.

Het gas zou over een afstand van ongeveer 600 kilometer worden getransporteerd door de Noordzee. Om milieubezwaren weg te nemen zou Conoco onder de Waddenzee naar de vaste wal een vijftien kilometer lange tunnel willen graven op 30 tot 35 meter diepte.

De Groningse milieugedeputeerde J. van Dijk schat de kans op realisatie van het project op meer dan 50 procent. Volgens hem geeft een tunnel een grotere veiligheid en is de kans op calamiteiten miniem. Bij de aanleg ervan treedt volgens hem geen verstoring op omdat vanaf de vaste wal wordt geboord. De tunnel zou tevens kunnen worden gebruikt voor de aanleg van zoetwater- en telefoonleidingen. Ook de Groningse commissaris Vonhoff vindt dat het project “milieutechnisch haalbaar is”. Hij spreekt van een enorme economische impuls voor de industrie in de Eemsmondregio als de plannen doorgaan. Hij noemt het wel of niet realiseren ervan bepalend voor de toekomst van de Eemshaven. “Als dit niet kan, kunnen we de Eemshaven afschrijven.”

Conoco onderzoekt ook mogelijkheden van gasaanlanding in Denemarken en Engeland. Een handicap voor de Eemshavan vormt volgens Vonhoff de vaak langdurige milieuprocedures.

De Waddenvereniging is “hoogst verbaasd en ernstig verontrust” over de plannen van Conoco. Volgens de vereniging staat de aanleg van een buisleiding haaks op het rijksbeleid voor de Waddenzee. Aanleg van zo'n pijpleiding door een tunnel doet daaraan niets af, aldus de Waddenvereniging. Zij is het ook oneens met de opmerking van Vonhoff dat het voortbestaan van de Eemshaven afhankelijk zou zijn van energieprojecten.