CNV: pensioengeld voor steun economie

UTRECHT, 17 NOV. De vakcentrale CNV heeft de pensioenfondsen gisteren opgeroepen meer geld te investeren in Nederlandse ondernemingen. Volgens voorzitter A. Westerlaken wordt te veel kapitaal nu onnodig naar het buitenland geëxporteerd.

Westerlaken deed zijn uitspraken op een congres van de christelijke vakcentrale, waar de aangesloten vakbonden het sociaal-economisch programma voor de komende jaren vaststelden. Het voorstel van Westerlaken oogstte direct bijval van de Industrie- en Voedingsbond CNV, die tevens pleitte voor het opzetten van een industrieel platform. In dit platform zouden werkgevers, overheid en en vakbonden een samenhangend industriebeleid moeten formuleren.

In zijn toespraak noemde Westerlaken de kapitaalvlucht een groot gevaar voor de werkgelegenheid. Daarbij stak de voorzitter ook de hand in eigen boezem. “Wij, werknemers, zitten in de besturen van pensioenfondsen. Als die fondsen kiezen voor investeren in de VS en dus banen in de VS, doen wij daar ook aan mee.”

Zowel Westerlaken als voorzitter D. Terpstra van de Industrie- en Voedingsbond vinden dat de pensioenfondsen meer moeten investeren in Nederlandse ondernemingen, ook als dat een lager rendement oplevert.

Voorzitter L. Poell van de ambtenarenbond CFO waarschuwt voor overhaaste beslissingen. “Zulke fondsen hebben de plicht in de toekomst pensioenen uit te betalen. Als over een paar jaar de salarissen plots flink stijgen, slinkt het eigen vermogen van de fondsen.”

De CFO, vertegenwoordigd in onder meer de besturen van de pensioenfondsen ABP en PGGM wil de discussie wel aanzwengelen. “Maar we nemen geen genoegen met lagere rendementen”, aldus Poell. De CFO wijst erop dat de investeringen vanuit de pensioenfondsen in het Nederlandse bedrijfsleven de afgelopen jaren verdubbeld zijn. Daarnaast benadrukt de CFO-voorzitter de bijdrage van de fondsen aan het Industriefonds.

Dit Industriefonds, dat begin deze maand officieel werd, heeft bijna 900 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor het verlenen van risicodragende financieringen aan Nederlandse bedrijven. Het ministerie van economische zaken draagt 200 miljoen gulden bij, de overige 700 miljoen gulden wordt opgebracht door veertien pensioenfondsen, vier banken en acht verzekeringsmaatschappijen.

De Industrie- en Voedingsbond CNV zei gisteren dat het Industriefonds zich te eenzijdig op de ontwikkeling van moderne technologie richt. “Op z'n minst wekt men de indruk dat moderne technologie het middel tegen alle kwalen is”, aldus Terpstra. De bond wil dat het Industriefonds meer aandacht schenkt aan bedrijven die zich bezig houden met milieu- en voedingstechnologie.

Voorzitter Westerlaken pleitte gisteren voor het oprichten van een Nationale Milieu- en Investeringsbank, welke eveneens moet investeren in milieu-vriendelijke produkten.