Britse pers meldt spijbelcijfer: 1 op 8 leerlingen afwezig

LONDEN, 17 NOV. Een op de acht middelbare scholieren in Engeland en Wales blijkt een spijbelaar. Vooral scholen in verpauperde binnenstadsgebieden in bijvoorbeeld Londen en Manchester scoren slecht in de prestatievergelijking inzake spijbelen en examenresultaten onder 6.000 scholen. Bij die scholen is de gemiddelde leerling 1 tot 10 dagen afwezig van school zonder (voldoende) uitleg van de ouders. Niet-staatsscholen - scholen waarvoor de ouders lesgeld betalen - en scholen voor alleen meisjes of jongens presteren over de hele linie het beste.

De resultaten van de vergelijking worden vandaag op kosten van het ministerie van onderwijs in 200 kranten in Engeland en Wales gepubliceerd. De minister, John Patten, wil dat ouders meer inzicht krijgen in de prestaties van scholen in hun regio. Maar schoolhoofden, gemeentebesturen en onderwijsdeskundigen waarschuwen dat de cijfers misleidend en onjuist zijn.

In de eerste plaats mochten de scholen de cijfers naar eigen inzicht invullen, in de tweede plaats is het begrip “spijbelen” niet nauw omschreven en in de derde plaats wordt de afwezigheid van leerlingen soms door ouders gedoogd of zelfs gestimuleerd. Onder andere de gerespecteerde National Association of Headteachers zegt daarom dat scholen in binnensteden ten onrechte worden gestigmatiseerd.

“Spijbelen heeft heel wat meer te doen met de situatie thuis en met het individu dan met de school en de leraren”, voegt de militantere National Association of Schoolmasters daaraan toe. “Deze tabellen zijn een geforceerde en misselijk makende opvoering waarin armen en kansarmen naar handicap worden ingedeeld achter de meer welvarende scholen in de groene gin-and-tonic-gebieden.”

Minister Patten - de enige bewindsman in het hele kabinet-Major die zijn kind naar een staatsschool stuurt - houdt vol dat de vergelijking zin heeft, ook al omdat hij ouders wil confronteren met het gevaar dat spijbelen inhoudt. Hij is ervan overtuigd dat spijbelen kan bijdragen tot jeugdcriminaliteit. Hij wijst ouders er ook op dat ze hun kind mogelijkheden voor de toekomst ontnemen door spijbelen te tolereren.

Volgens de vergelijking is de Londense deelgemeente Kensington and Chelsea de slechtste plaats om je kind naar het voortgezet onderwijs te sturen: 46 procent van de middelbare schoolleerlingen spijbelden vorig jaar. Kensington and Chelsea huisvest exorbitant rijken, maar omvat ook het volkse - en vaak zwarte - deel van Notting Hill.

De slechtste wijk voor lagere school-kinderen is Lambeth, een door loony left-Labour bestuurde deelgemeente in zuid-Londen. Hier miste 48 procent van de kinderen onder 11 jaar vorig jaar de lessen. De hoofden van de scholen in de gedepriveerde wijken zeggen dat meer dan 60 procent van hun leerlingen worden opgevoed door alleenstaande ouders. “De scholen hier hebben de opdracht nog wat te maken van het maatschappelijk kwaad, waaraan zij ook niets kunnen verhelpen,” aldus een van hen.

    • Hieke Jippes