Bijdragen aan thuiszorg 'buiten alle proporties'

ROTTERDAM, 17 NOV. De eigen bijdragen die cliënten van thuiszorg (kruiswerk en gezinszorg) per 1 juli volgend jaar moeten betalen zijn buiten alle proporties en cliënten met de laagste inkomens zullen door deze maatregelen onder de bijstandsnorm terechtkomen.

Dit schrijft de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT) aan de Tweede Kamer. Zij vindt dat de maatregelen die staatssecretaris Simons (volksgezondheid) heeft aangekondigd tot “een onbeheersbare cumulatie” van eigen bijdragen in de thuiszorg leiden.

Kruiswerk en gezinszorg moeten vanaf 1 juli 1994 een 'eigen bijdrage' gaan heffen van 11,50 gulden per uur. Daar tegenover staat dat de jaarlijkse contributie voor het kruiswerk van 46 gulden, die de verenigingen dit jaar nog ongeveer 140 miljoen gulden opleverde, wordt afgeschaft. Bovendien wordt voorgesteld over de eerste zes maanden van 1994 niet de helft (23 gulden) van de jaarlijkse contributie te laten betalen, maar van de leden voor die periode het volle jaarbedrag te vragen. Door deze maatregelen zullen mensen die nu elke week gebruik maken van het kruiswerk bijna vijf keer zo veel betalen. Volgens Simons zijn deze maatregelen nodig, omdat de Tweede Kamer zijn voorstel voor de vermogenstoets in de verpleeghuizen heeft geblokkeerd. Daardoor komt Simons 150 miljoen gulden tekort.

Directeur F. Clevers van de LVT ziet “geen ratio” achter het besluit om juist de thuiszorg te belasten nu het beleid er op is gericht ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Hij vindt dat de “ad hoc-maatregelen” van Simons niet passen binnen het beleid voor de gehele zorgsector. Als alternatief stelt hij voor van alle gebruikers van de gezondsheidszorg een eigen bijdrage te heffen, zodat de kosten niet hoeven te worden opgebracht door een kleine groep ouderen. De LVT vindt de aangekondigde maatregelen ook “ondoelmatig”, omdat de opbrengst van 150 miljoen gulden teniet wordt gedaan doordat de instellingen in de thuiszorg hun bestaande automatiseringssystemen moeten ombouwen. Dit zou honderd miljoen gulden kosten.

In totaal komt bij de instellingen in de thuiszorg nu ongeveer 280 miljoen gulden binnen; 140 miljoen aan contributies van het kruiswerk en 140 miljoen aan inkomensafhankelijke bijdragen in de gezinszorg.

De katholieke Unie KBO, de grootste ouderenorganisatie van Nederland, heeft Simons en de Tweede Kamer gisteren voorgesteld een onderzoek in te stellen naar de cumulatieve effecten van alle eigen bijdragen in de thuiszorg, en deze eventueel aan een maximum te binden. De ouderenbond is voorstander van een premie voor een ziektekostenverzekering naar draagkracht.