Belangrijkste punten van het akkoord

Met het Noordamerikaanse vrijhandelsverdrag (NAFTA) tussen de Verenigde Staten, Mexico en Canada zal het grootste vrijhandelsblok ter wereld ontstaan. Het akkoord tussen de VS en Canada bestaat al sinds 1989. De vrijhandelszone met drie partners zou op 1 januari moeten ingaan. Het Canadese parlement is al akkoord met NAFTA, het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt vandaag en Mexico doet dat binnenkort. De belangrijkste punten van NAFTA zijn:

De douanetarieven worden binnen vijftien jaar afgeschaft.

Wat betreft de landbouw zullen de meeste invoerheffingen tussen Mexico en de VS per direct worden afgeschaft. De heffing van 6 procent op mais, suiker en verscheidene groenten en vruchten wordt pas over 15 jaar opgeheven.

De invoerheffingen voor auto's verdwijnen over 10 jaar. Mexico zal in diezelfde periode de importquota voor auto's afschaffen.

Mexico zal geleidelijk aan zijn financiële sector openen voor Amerikaanse en Canadese investeringen. Uiterlijk in 2007 moeten alle beperkingen verdwenen zijn.

De drie landen kunnen boetes krijgen als ze zich niet aan de milieu-afspraken houden.

Ook worden boetes opgelegd aan landen die zich niet houden aan afspraken over kinderarbeid, minimumloon, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften voor werknemers.

De VS reserveert 90 miljoen dollar voor omscholing van werknemers die hun baan verliezen als gevolg van het verdwijnen van economische activiteit naar het goedkopere Mexico.

De VS en Mexico zetten een Noordamerikaanse Ontwikkelingsbank op om de schoonmaak van de gemeenschappelijk grens te financieren.