Zeeland kiest bouwer voor voorgenomen brug/tunnel

MIDDELBURG, 16 NOV. De Kombinatie Middelplaat Westerschelde mag de Westerschelde Oeververbinding (WOV) bouwen, als de provincie Zeeland tenminste besluit de verbinding tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland aan te leggen.

De Kombinatie Middelplaat is een consortium van Nederlandse, Belgische en Duitse aannemers. Deelnemers eraan zijn BAM-Bredero, Verenigde Heijmans Bedrijven, Voormolen Bouw, het Belgische Franki en de Duitsers Philipp Holzmann en Wayss & Freytag. De combinatie zegt de oeververbinding voor 1,15 miljard gulden te kunnen bouwen. Een aanbod dat, volgens gedeputeerde J. I. Hennekeij, ongeveer 200 miljoen lager ligt dan de andere offerte die is uitgebracht.

De provincie wil in het voorjaar van 1994 definitief beslissen of de vaste oeververbinding, waarover in Zeeland al jaren discussie woedt, wel of niet wordt gebouwd. Het provinciebestuur bepaalde in 1991 dat de verbinding tussen Terneuzen en Ellewoutsdijk zou moeten worden aangelegd. Volgens de toen gemaakte berekeningen zou de bouw op die plaats ongeveer 850 miljoen gulden kosten. Dit bedrag is inmiddels achterhaald.

In eerste instantie wilde Zeeland een brug in combinatie met een tunnel bouwen. België maakte daar bezwaar tegen omdat het bang was dat de scheepvaart van en naar Antwerpen door de brug/tunnel zou worden gehinderd. De provincie koos vervolgens voor een geboorde tunnel, en moest daarbij voor lief nemen dat het project daardoor veel duurder werd.

De financiële haalbaarheid van bouw en exploitatie van de vaste oeververbinding is zeer ongewis. Particuliere financiers staan niet te dringen om zich in riskante project te storten. Het rijk heeft een bijdrage van 41,1 miljoen gulden per jaar toegezegd. Het is de vraag of dat voldoende is. De provincie Zeeland reserveert zelf jaarlijks vier miljoen voor de WOV.

Gedeputeerde Hennekeij probeert de komende maanden in onderhandelingen met de gekozen aannemerscombinatie de bouwsom verder omlaag te krijgen. Maar er zijn meer dan financiële problemen. De gemeente Borsele maakt grote bezwaren tegen het tracé van de WOV dat over het grondgebied van de gemeente loopt. De gemeente vreest grote aantasting van landschap en leefmilieu. De provincie dwong Borsele, via de wet op de Ruimtelijke Ordening, uiteindelijk tot medewerking. Maar Borsele nam dat niet, en stapte naar Raad van State. De gemeente verwijt de provincie onvoldoende overleg te hebben gepleegd. Naar verwachting doet Raad van State in december of januari uitspraak.