Wallage in gevecht tegen het 'losing image' van zijn partij

VEGHEL, 16 NOV. De staatssecretaris van sociale zaken heft zijn wijsvinger in de richting van de Turkse spreker. Streng: “Als u wilt dat uw kind hier goed integreert moet u thuis Nederlands spreken. Het spijt me, maar dat is wat ik aan alle allochtone ouders in Nederland zeg.”

In buurthuis 'de Lapvoet' in het Brabantse Veghel zijn vertegenwoordigers van wijkverenigingen, ouderenorganisaties en migrantenverenigingen verzameld om met een delegatie van sociaal-democratische Tweede-Kamerleden en staatssecretaris Wallage, de nummer twee van de PvdA-kandidatenlijst, van gedachten te wisselen. De Turk kreeg dus lik op stuk toen hij vertelde dat hij thuis gewoon Turks zou blijven spreken met vrouw en vierjarig kind omdat zijn vrouw geen Nederlands spreekt en omdat hij trots is op zijn eigen cultuur.

Het wekelijkse werkbezoek van de PvdA gisteren in Veghel stond overigens geheel in het teken van de vervroegde gemeenteraadsverkiezingen in de streek rondom Veghel, Oss en Cuijk. Ten gevolge van gemeentelijke herindeling gaan de kiezers daar per 1 december naar de stembus. Die verkiezingen zijn voor de PvdA van veel groter belang dan alleen maar het aanblijven van de Veghelse PvdA-wethouder Mart Smits. Aan de Witsenkade in Amsterdam, het hoofdkwartier van het partijbestuur, vreest men voor het effect van de aanhoudend somber stemmende resultaten van de opiniepeilingen over de partij. De PvdA wil zo snel mogelijk af van het losing image, zoals partijvoorzitter Rottenberg het gisteren in deze krant noemde. Vandaar dat vanaf nu try outs van de PvdA-verkiezingscampagne gehouden worden in het Land van Cuijk. Wallage: “We hopen natuurlijk dat de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen hier niet al te rampzalig is. We moeten uit het dal en iedere stap omhoog heeft natuurlijk een versterkende werking. Aan de andere kant: als je dit als een generale repetitie voor de Kamerverkiezingen beschouwt, zit je in de verkeerde zaal naar het verkeerde stuk te kijken.”

De delegatieleden, stuk voor stuk “blijvers” op de kandidatenlijst, worden haast lyrisch van de overzichtelijke kwesties waarmee ze in Veghel worden geconfronteerd. De werkloosheid in deze gemeente is relatief laag, het aantal allochtonen eveneens. Het grootste probleem van de voormalige probleemwijk de Leest is het verdwijnen van de wijkagent ten gevolge van een reorganisatie.

Aan Wallage de dankbare taak uit te leggen dat het verdwijnen van de agent het paradoxale gevolg is van een operatie die ten doel heeft het politie-apparaat efficiënter te laten werken. De nieuwbakken assistent-lijsttrekker legt uit dat de onveiligheid in het nabije Den Bosch misschien wel groter is dan hier in de Leest.

Pag.2: 'We moeten vertrouwen wekken bij de kiezer'

De lokale politiek, zegt Wallage later, dat is toch het mooiste wat er is. “Sinds mijn wethouderschap in Groningen heb ik nooit meer zo genoten van besturen als toen.”

De grootste uitdaging voor zijn partij, en tegelijkertijd het grootste potentiële struikelblok, met de komende campagne is volgens Wallage het “wekken van vertrouwen bij de kiezer”. “Wij willen verantwoording afleggen voor vier en een half jaar regeren. In tegenstelling tot het CDA heeft onze partij de zittende bewindslieden niet achter de geraniums gezet bij de kandidaatsstelling. Mijn particuliere slagzin voor de verkiezingen luidt dan ook: Wim Kok kun je vertrouwen.”

Wallage is niet negatief gestemd over de komende periode. De samenleving moet “door de rui” heen. “Net zoals kippen die eerst hun veren verliezen voordat ze nieuwe krijgen. De huidige twijfel aan het overheidshandelen straalt het meest af op de meest overheidsgeoriënteerde partij. En dat zijn wij”, aldus Wallage.

De PvdA moet de campagne richten op de “niet-weters” uit de peilingen, vindt Wallage. “De grootste partij na het CDA is de partij van de mensen die niet weten wat ze moeten stemmen. Dat betekent dat we kunnen wegzakken óf opkrabbelen. En dat laatste maakt dat ik toch ontspannen naar de campagne kijk.”

Op de vraag welke rol hij speelt tijdens de campagne, heft de staatssecretaris de handen in de lucht: “Ik ben een enthousiast en extravert mens. Net iets anders gebakken dat Wim Kok, maar ondanks alle verschillen kunnen we heel goed met elkaar werken. Hij heeft aan mij een tweede man waar hij blind op kan varen. Voor het overige worden hier geen plaatskaarten verkocht voor de volgende voorstelling. Dat gebeurt allemaal pas na de verkiezingen.”

    • Frank Vermeulen