Verbinding Utrecht-Amsterdam uitgebreid

DEN HAAG, 16 NOV. De A2 tussen Amsterdam en Utrecht moet minimaal worden uitgebreid naar een dubbele vierbaansweg en de spoorverbinding tussen beide steden moet worden verdubbeld van twee naar vier sporen. Ook moet er een rechtstreekse treinverbinding komen van Utrecht naar Schiphol, de zogeheten Utrechtboog.

Deze plannen staan in een studie die gisteren zijn gepresenteerd door het ministerie van verkeer en waterstaat en de Nederlandse Spoorwegen. Het is nieuw dat in een regio naar alle vormen van infrastructuur te gelijk wordt gekeken. Behalve naar spoor en weg is in de studie ook gekeken naar de uitbreiding van de capaciteit over water via het Amsterdam-Rijnkanaal.

Volgens de nota slibben de wegen en spoorverbindingen dicht waardoor belangrijke economische centra als Amsterdam, Utrecht en Schiphol onbereikbaar worden. Als de problemen niet worden aangepakt, zullen de files op de A2 in het jaar 2010 met een derde toenemen. Ook het aantal verkeersongelukken op de A2 zal volgens de studie met bijna 40 procent stijgen.

Om de toename van de automobiliteit te beperken moet eerst het spoor tussen Duivendrecht en het centraal station van Utrecht worden uitgebreid. Pas als de uitbreiding naar vier sporen gereed is, moet met de verbreding van de A2 worden aangevangen.

De opstellers van de studie hebben bij het tot stand komen van de plannen overlegd met provincie, vervoerregio's, gemeenten, Kamers van Koophandel en openbaar vervoerbedrijven. Verwacht wordt dat in 1997 kan worden begonnen met de uitvoering van de nota.