V-POLDER

Wanneer de spoorlijn wordt aangelegd in een enkele meters diepe bak, veroorzaakt een trein aanzienlijk minder geluidsoverlast. Hiermee zou tegemoet worden gekomen aan de belangrijkste bezwaren van omwonenden. De provincie Gelderland en de gemeenten langs het tracé propageren deze oplossing dan ook als next best, na een ondergrondse Betuwelijn.

Een nieuwe techniek voor een verzonken spoorlijn, de V-polder, is ontwikkeld door twee dochterbedrijven van Volker Stevin. Bij de V-polder worden twee stalen damwanden onder een hoek de bodem in geheid of getrild.

Volgens Volker Stevin is dit relatief goedkoop en kan dit sneller worden uitgevoerd dan een traditioneel verdiepte ligging in een zogenoemde U-polder. Nadeel van een verdiepte ligging is dat die meer kost dan een spoorbaan op het maaiveld. Een Betuwelijn in een V-polder zou twee miljard gulden duurder zijn dan een bovengrondse lijn.

Bij een verdiepte ligging moet iets worden gevonden tegen het grondwater dat in de bak loopt. Bij een V-polder moeten de damwanden aan beide kanten dan ook precies op elkaar aansluiten. Door langs de damwanden een waterremmende substantie te injecteren, wordt voorkomen dat de bak van onder af volloopt. Volker Stevin heeft proeven gedaan met schuin geheide damwanden en volgens het bedrijf is het mogelijk ze onderin voldoende te laten aansluiten.

De binnenkant van de wanden kan worden bekleed met materiaal dat geluid absorbeert, waardoor het lawaai verder kan worden teruggedrongen. In bebouwde gebieden kan de bak of V-polder bovendien relatief eenvoudig worden afgedekt met een plaat.

Een ander voordeel van een verdiepte ligging is dat die veiliger is dan aanleg op het maaiveld. De kans dat een ontspoorde trein op de ernaast gelegen snelweg terechtkomt is door een verdiept spoor geminimaliseerd. Bij een ongeluk blijven eventuele vloeistoffen en zware gassen in de bak. Kruisingen met wegen en andere spoorlijnen zijn eenvoudig en goedkoop te realiseren. De spoorbaan kan eventueel tot acht meter onder het maaiveld zakken.

    • Dick van Eijk