Unisor-Sacilor dit jaar 1,6 mld verlies

Het Franse staalconcern Usinor-Sacilor verwacht dit jaar een verlies te lijden van vijf miljard franc (1,6 miljard gulden). Volgend jaar zal ook nog verlies worden geleden, maar in 1995 zal quitte worden gespeeld. Usinor-Sacilor staat op de lijst van staatsbelangen die worden geprivatiseerd. Voordat het zover is, moet eerst een herstructurering worden afgerond.