TUNNEL IN DIJK

De Bredase ingenieur L. Lievense, bekend van het naar hem genoemde plan voor een energie-spaarbekken met windmolens in het Markermeer, ziet mogelijkheden voor een Betuwelijn in een 'dijk'. Hij kwam op het idee als jurylid voor een prijsvraag die het dagblad De Gelderlander had uitgeschreven. De vraag was alternatieven te bedenken voor een bovengrondse Betuwelijn.

Het plan van Lievense gaat uit van een holle betonnen buis die op het grondwater blijft drijven. Door de buizen precies zo diep te leggen dat de opwaartse druk van het grondwater gelijk is aan het gewicht van de buizen, oefent de constructie geen extra druk uit op de slappe grond. Hierdoor is een fundering op palen op de meeste plaatsen niet nodig, zodat de constructie snel kan worden gebouwd.

De door de buizen rijdende trein veroorzaakt geen geluidsoverlast voor omwonenden. De dijk, die door zijn hoogte van 3,5 meter het landschap niet ernstig zou verstoren, kan op veel plaatsen tevens dienst doen als geluidswal tussen de naast het spoor gelegen snelweg A15 en woonwijken. Bij calamiteiten is het spoor gemakkelijk bereikbaar en is het risico voor de omgeving klein.

De helling van de dijk is zo flauw dat landbouwvoertuigen er gemakkelijk overheen kunnen rijden. Aanleg midden door weilanden of boomgaarden snijdt een gebied dan ook niet in tweeën. Een tunnel in een dijk hoeft dus ook niet noodzakelijkerwijs strak langs de A15 te worden aangelegd.

Lievense heeft deze week het plan nader toegelicht. Hieruit blijkt dat een tunnel in een dijk slechts voor circa 48 van de 108 kilometer tussen Rotterdam en de Duitse grens geschikt is. Als daadwerkelijk de helft van de lijn door middel van een tunnel in een dijk zou worden aangelegd, zou de Betuwelijn volgens Lievense 800 miljoen gulden duurder zijn dan de nu geplande 6,4 miljard van een bovengrondse lijn.

Een deelnemer aan de prijsvraag van De Gelderlander, R. Toren, zegt een soortgelijk idee als Lievense eerder en apart van hem te hebben uitgewerkt, maar de brief met zijn inzending zou niet bij de redactie zijn aangekomen.

    • Dick van Eijk