Simons verlaagt vergoeding voor veel medicijnen

DEN HAAG, 16 NOV. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) wil de maximale vergoeding voor veel geneesmiddelen met 15 procent verlagen. De maatregel, waarover hij advies vraagt aan de Ziekenfondsraad, zou volgend jaar moeten ingaan.

De verlaging kan ertoe leiden dat patiënten meer uit eigen zak moeten betalen voor geneesmiddelen. Het is nog niet duidelijk hoeveel daardoor op de uitgaven voor geneesmiddelen kan worden bespaard.

In een brief aan de Tweede Kamer wijst Simons erop dat de verlaging van de vergoedingslimiet niet tot meer eigen bijdragen voor medicijngebruikers hoeft te leiden, maar een garantie daarvoor ontbreekt. Een aantal fabrikanten en importeurs van (vooral merkloze) geneesmiddelen heeft laten weten bijbetalingen door patiënten te zullen voorkomen door de prijzen verlagen. Simons heeft de Ziekenfondsraad ook gevraagd hem te adviseren over een veiligheidsclausule die moet voorkomen dat sommige burgers toch worden geconfronteerd met te hoge eigen bijdragen.

Simons voerde in juli 1991 het GVS, het geneesmiddelenvergoedingssysteem, in, bedoeld om de groei in de uitgaven voor medicijnen te beheersen. Sindsdien geldt voor medicijnen een vergoedingslimiet. Deze limiet wil Simons nu voor de aldus geclusterde medicijnen met 15 procent verlagen. Bij geneesmiddelen die duurder zijn dan de vergoedingslimiet, moet de patiënt het verschil uit eigen zak betalen.

De wens van Simons om het vergoedingsniveau van de geneesmiddelen binnen het GVS te verlagen, is een direct gevolg van de brief die het kabinet in april naar de Tweede Kamer stuurde. Daarin werd onder meer aangekondigd dat de uitgaven voor geneesmiddelen te snel stijgen en dat het bedrag dat de farmaceutische groothandel krijgt voor zijn diensten meer in overeenstemming zal worden gebracht met het Europees gemiddelde. Dat bedrag schommelt in Nederland tussen de 15 en de 20 procent. Het Europees gemiddelde bedraagt twaalf procent. Een verlaging van de kosten voor de groothandel houdt in dat de prijzen voor geneesmiddelen omlaag kunnen en dus kunnen de vergoedingslimieten naar beneden. Op deze manier komt de verlaging van het bedrag dat de groothandel krijgt ten goede aan de consument. Ook de kortingen en bonussen die apothekers van de groothandel en de farmaceutische industrie ontvangen - WVC schat ongeveer driehonderd miljoen gulden - moeten volgens Simons aan de consument worden doorgegeven. Daarom zullen de medicijnprijzen kunnen dalen, zodat nieuwe bijbetalingen niet hoeven op te treden.