Senaat vreest toon van debat; Zorgen over groei aantal asielzoekers

DEN HAAG, 16 NOV. De Eerste Kamer is bezorgd over het toenemend aantal asielzoekers. CDA en VVD willen een scherper toelatingsbeleid, PvdA en D66 vrezen dat de toon van het debat verkeerde sentimenten zal oproepen.

De asielzoekersstroom vormde vanmiddag het centrale thema tijdens de eerste dag van de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer.

CDA-fractievoorzitter Kaland vroeg het kabinet “op korte termijn” om “meer maatregelen die ertoe leiden dat de huidige asielzoekersstroom beheersbaar wordt en ook wordt beperkt. Volgens hem moeten alleen nog maar werkelijk vervolgden en bedreigden worden toegelaten. Kaland specificeerde dit niet verder. Hij waarschuwde dat de wijziging van de vreemdelingenwet die binnenkort door de Eerste Kamer zal worden behandeld, het probleem niet zal oplossen en dat daarom extra maatregelen nodig zullen zijn.

Een juiste maatvoering en het uitdragen van de boodschap is van grote betekenis voor de acceptatiegraad, zei hij en voegde daaraan toe dat minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) “daar niet de meest gelukkige hand” in heeft.

Fractieleider Luteijn van de VVD vindt dat het kabinet meer geld moet uittrekken voor de huisvesting van asielzoekers en dat daarvoor het budget van minister Pronk moet worden aangesproken. Hij meent dat Nederland door een snelle, effectieve eerste controle economische vluchtelingen de toegang moet ontzeggen. Voor degenen die “echt hulp nodig hebben moeten we, ondanks onze hoge bevolkingsdichtheid, inderdaad immigratieland willen zijn”. Volgens Luteijn moet worden voorkomen dat andere woningzoekenden door de komst van asielzoekers regelmatig met langere wachttijden worden geconfronteerd. Hij vindt het “volstrekt onjuist” van het kabinet om de verantwoordelijkheid hiervoor naar de gemeenten door te schuiven.

PvdA-fractievoorzitter Schinck liet zich over dit punt in soortgelijke zin uit. Hij vond dat de problemen “niet zo maar naar de gemeenten” kunnen worden geschoven “er is minstens voorlopig nog een centrale regie nodig”. PvdA-minister d'Ancona (WVC) pleitte onlangs voor een grotere verantwoordelijkheid voor de gemeenten bij de opvang van asielzoekers. “Schaatsen langs het randje”, zo typeerde Schinck de discussie over het migratiebeleid. “Je raakt makkelijk uit balans en valt, of je zit in de verkeerde baan.”

D66-fractievoorzitter Vis wees erop dat de meeste vluchtelingen uit “militaire en politieke brandhaarden” komen en dus recht hebben op verblijf in Nederland. Dat is een juridische en morele plicht, aldus Vis. Zolang Nederland het Verdrag van Genève hierover niet heeft opgezegd, “hebben we ons daaraan te houden, zo eenvoudig is dat”.

Vis noemde voorspellingen dat het aantal asielzoekers fors zal verminderen als de economische vluchtelingen sneller worden teruggestuurd of als aanvragen uit 'veilige landen' snel worden geweigerd, “veel en veel te optimistisch”.