Positie 'oude' WAO'ers weer onder vuur CDA

DEN HAAG, 16 NOV. De CDA-fractie in de Tweede Kamer stelt deze week de positie van de 'oude' WAO'ers, wier uitkering tot nu toe niet is gekort, opnieuw ter discussie.

Fractieleider Brinkman kondigde dit gisteravond aan op een bijeenkomst van zijn partij in Groningen. Hij gaf toe met deze opmerking een gevoelige snaar te raken, omdat het huidige kabinet een paar keer bijna is gevallen over de nieuwe WAO-wetgeving, in het bijzonder over de positie van de bestaande arbeidsongeschikten. De CDA-fractie en het kabinet legden zich begin dit jaar uiteindelijk neer bij de wens van de PvdA-fractie de bestaande WAO'ers te ontzien. Brinkman, de toekomstige lijsttrekker van het CDA, voorspelde later dat daarmee de discussie over de WAO niet voorbij zou zijn. De nieuwe WAO is op 1 augustus van dit jaar van kracht geworden.

De WAO is opnieuw aan de orde, omdat de Tweede Kamer morgen begint met de behandeling van het rapport van de commissie-Buurmeijer. Deze parlementaire-enquêtecommissie heeft over de WAO nieuwe voorstellen gedaan waar tot nu toe zowel de CDA- als de PvdA-fractie weinig in zien. Een belangrijk verschil met de huidige wet is dat de commissie het pas ingevoerde opbouwsysteem wil afschaffen. Volgens dat systeem krijgen nieuwe WAO'ers een lagere uitkering naarmate ze jonger zijn en dus minder jaren hebben gewerkt.

CDA en PvdA willen, anders dan de commissie, vasthouden aan het opbouwsysteem. Maar de CDA-fractie wil dit dus ook voor de bestaande WAO'ers invoeren. Bovendien vindt zij dat de beginperiode waarin arbeidsongeschikten nog een volledige uitkering (zeventig procent van het laatst verdiende loon) krijgen, korter moet worden. Daarmee is de PvdA het evenmin eens.

Ook staatssecretaris Wallage (sociale zaken) verwierp vanochtend de suggestie van Brinkman om de discussie over de positie van de bestaande WAO'ers te heropenen. Hij vindt dat het rapport van Buurmeijer daarvoor niet mag worden aangegrepen. De FNV rageerde kwaad op de uitlatingen van Brinkman. Een woordvoerder van de vakcentrale noemde de uitspraken “onbehoorlijk en onzorgvuldig”. Volgens hem veroorzaakt Brinkman opnieuw onrust onder de arbeidsongeschikten.