Milieulasten landbouw: 450 miljoen

DEN HAAG, 16 NOV. De Nederlandse landbouw heeft vorig jaar 324 miljoen gulden geïnvesteerd in milieuvoorzieningen. Daarnaast hebben boeren en tuinders 196 miljoen gulden betaald aan milieuheffingen en milieu-activiteiten.

Aan milieusubsidies hebben zij in totaal 71 miljoen gulden ontvangen. Daarmee bedroegen de netto milieulasten van de landbouw vorig jaar 450 miljoen gulden. Dat is een stijging van de lasten met 45 procent in vergelijking met 1991.

Uit gisteren gepubliceerde voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat vooral de aanscherping van de mestwetgeving en de milieuheffingen tot hogere lasten hebben geleid. De investeringskosten voor mestopslag en apparatuur om de mest in de grond te brengen bedroegen vorig jaar 262 miljoen gulden. In 1991 was dat 166 miljoen gulden.