HOMEOPHAAT BRANDS

In het artikel 'Homeopaten zonder Grenzen naar Ghana' (NRC Handelsblad, 11 november), bazelt Martien Brands ongehinderd door enige kennis van tropische ziekten, over de successen van kamfer bij shock, koperoplossing bij 'kramp' en arsenicum bij 'duidelijke doodsangst' (sic). Ook hondsdolheid en cholera vormen geen probleem voor de homeopathische geneeswijze, er zijn immers aconieten genoeg en ze kosten bijna niets!

In een toespraak tot de jubilerende Vereniging tegen de Kwakzalverij in 1956 sprak prof. dr. L.B.J. Jongkees, destijds hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, de volgende woorden: 'Wat wij tegenwoordig als kwakzalverijbestrijders het meest hebben te bestrijden is dit: de dogmatische zekerheid van lieden die geheel te goeder trouw zijn'. De uitspraken van Brands onderstrepen, dat deze woorden nog niets aan actualiteit hebben ingeboet. Brands' activiteiten zullen waarschijnlijk een kort leven beschoren zijn, althans indien hij en zijn vrijwilligers zo consequent zijn hun eventueel zelf op te lopen infecties uitsluitend homeopathisch te behandelen (malaria, cholera, shock zijn vaak dodelijk).

    • C.N.M. Renckens