GRIEKENLAND EN EG

Uit de brief van voorlichter Kontis van de Griekse Ambassade (NRC Handelsblad, 13 oktober) blijkt overduidelijk de onterechte angst van de Grieken voor de zucht naar gebiedsuitbreiding van de in voormalig Joegoslavië wonende Macedoniërs.

Sinds 'Skopje' zoals de Grieken deze republiek aanduiden, zich op 8 september 1991 zelfstandig verklaarde, wordt Griekenland bevangen door een paranoïde angst. En waarom? Duidelijk heeft de kersverse staat Macedonië in zijn grondwet laten vastleggen geen aanspraak te maken op welk gebied dan ook buiten zijn huidige grenzen. Het 23.7132 km2 grote gebied heeft niet eens een leger en toont zich tot nu toe op geen enkel gebied agressief. De inwoners van Macedonië vragen zich overigens wel dagelijks af, waarom zij niet vrijelijk naar hun buurland Griekenland kunnen reizen. Evenmin mogen hun aldaar wonende familieleden die zich niet openlijk Macedoniër mogen noemen en beter ook de Macedonische taal niet kunnen spreken, afreizen naar de nieuwe staat.

    • Leni Paul