Grafiek: Met iets meer dan drie architecten per ...

Grafiek: Met iets meer dan drie architecten per tienduizend inwoners is Nederland wat deze beroepsgroep betreft onderbedeeld. Elders in de EG en in de VS mogen zich relatief veel meer mensen architect noemen. In Griekenland, de bakermat van de Westerse bouwkunst, zijn dat er bijna dertien op de tienduizend.

Volgens voorzitter Carel Weeber van de Bond van Nederlandse Architecten is Nederland wat zuiniger met beschermde predikaat 'architect' dan andere landen in de EG. In Nederland heb je minimaal een universitaire opleiding nodig. Omdat de meeste EG-lidstaten en de VS geen verschil maken tussen HBO en universiteit kan daar een grotere groep bouwkundigen aanspraak maken op de titel architect. Alleen de titel is in Nederland overigens beschermd, de uitoefening van het beroep niet.

Artikel 4

    • Kim Wannet