Europese Rekenkamer laakt beheer Commissie

STRAATSBURG, 16 NOV. De Rekenkamer van de EG heeft ernstige kritiek op het financiële beheer van de Europese Commissie. “De controle van de commissie op verschillende programma's is in het algemeen onbevredigend”, zo stelt de Rekenkamer vast in het jaarverslag dat vandaag is gepresenteerd.

De Rekenkamer onderzocht ruim 150 miljard gulden die de commissie vorig jaar te besteden had voor onder andere het landbouwbeleid, de hulp aan armere delen in de EG, de steun aan Oost-Europa en ontwikkelingslanden. Volgens de Rekenkamer zijn vorig jaar “veel uitgaven gefinancierd die niet voor steun in aanmerking komen”. Vooral bij de landbouwuitgaven, die met ruim 80 miljard gulden het grootste deel van de EG-begroting vormen, heeft de Rekenkamer veel onregelmatigheden, gebrekkige controle en oneigenlijk gebruik vastgesteld. Zo was de commissie niet in staat om bij de berekening van de graanprijzen de stukken te overleggen omdat er grote fouten zijn gemaakt bij de schatting van de werkelijke afzetprijzen. Ook heeft de EG ruim 20.000 ton koolzaadolie naar Moskou en Sint Petersburg gestuurd terwijl er geen enkele vraag naar was. Ook heeft de Rekenkamer bedenkingen tegen de subsidies voor de levering van witte rijst aan het eiland Reunion, dat meer rijst importeerde dan de bewoners konden consumeren. “Dit leidde tot knelpunten bij de opslag en tot stillegging van lokale verwerkende fabrieken.” En de grote katoenproducenten hebben de EG om de tuin geleid door hun bedrijven op te splitsen en vervolgens in aanmerking te komen voor steun aan kleine katoenbedrijven.

Ook de hulp aan zwakke gebieden toont grote gebreken, vindt de Rekenkamer. De zogenoemde Structuurfondsen, die vorig jaar 45 miljard gulden bedroegen, zullen de komende jaren nog flink groeien. Maar projecten, zo vindt de Rekenkamer, worden haastig opgezet en slecht gecontroleerd.

De Rekenkamer twijfelt ook aan de rechtmatigheid van veel uitgaven in de Europese ontwikkelingshulp. “In veel gevallen waren projecten of acties in feite sinds lange tijd afgesloten, maar nog niet geannuleerd. In twee gevallen is de commissie gewezen op fraude, maar ondernam zij geen actie om het geld terug te vorderen.” De Rekenkamer vindt dat de commissie bij de steun aan Midden- en Oost-Europa, vorig jaar ruim 1 miljard gulden, te kwistig met geld omgaat en te makkelijk Westerse consulenten inzet.

Ook in voorgaande jaren had de Rekenkamer felle kritiek op het financiële beheer van de Europese Commissie. De Rekenkamer verwijt de commissie dat zij niets onderneemt tegen “financiële fouten en tekortkomingen terwijl zij voldoende tijd heeft gehad om rechtstreeks in te grijpen”.

    • Derk-Jan Eppink