British Steel maakt weer winst

LONDEN, 16 NOV. British Steel is uit de rode cijfers. De Britse staalproducent behaalde in de eerste helft van het op 1 april begonnen boekjaar een winst voor belasting van 27 miljoen pond (76 miljoen gulden) vergeleken met een verlies van 51 miljoen pond (144 miljoen gulden) in dezelfde periode van vorig jaar. De omzet verminderde van 2.552 miljoen pond (7197 miljoen pond) tot 2.446 miljoen pond.

De omslag in het resultaat komt voornamelijk voort uit een verbetering in de verkoopprijzen. Bestuursvoorzitter Brian Moffat verklaarde dat de vraag naar staal in Groot-Brittannië in het eerste halfjaar duidelijk is verbeterd, maar dat dat hoofdzakelijk komt doordat de vraag in 1992 tamelijk gering was.

De aandeelhouders die over de eerste zes maanden van het vorige boekjaar geen interimdividend ontvingen, mogen nu rekenen op een uitbetaling van 0,5 penny per aandeel (0,014 gulden). Moffat liet weten dat voor een dividenduitkering op een “normaler niveau” de onderneming eerst een aanhoudend herstel van de winstgevendheid en handhaving van de gezonde financiële positie nodig heeft.

Tegelijkertijd waarschuwde de topman dat de problemen veroorzaakt door de overcapaciteit in de staalindustrie nog niet zijn opgelost en dat de marktomstandigheden “buitengewoon zwak” blijven. British Steel heeft laten zien de extreem moeilijke omstandigheden het hoofd te kunnen bieden, aldus Moffat. Herstel van winstgevendheid en hogere dividenduitkeringen hangen volgens hem vooral af van de politieke wil om een eind te maken aan de overheidsubsidies binnen de EG.

Moffat noemde de vooruitgang die is geboekt in de herstructurering van de Europese staalindustrie “langzaam”. Hij weet dat vooral aan de vertraging die is ontstaan in de behandeling van de plannen voor de staatsbedrijven in Italië, Spanje en Duitsland. “Verdere vertraging zou negatief kunnen uitpakken voor de plannen die worden opgesteld voor aanvullende reorganisaties in de rest van de Europese industrie”, merkte de bestuursvoorzitter op.

De British Steel-topman onderstreepte dat Brussel moet opschieten. “Terwijl de Europese Commissie zich inspant de bestaande beperking van overheidssteun te verdedigen, gaan de subsidies door. De Europese ministerraad moet nu voorkomen dat bedrijven die hun schulden niet kunnen betalen, ondernemingen in de particuliere sector uit de markt drukken”.