BRAKS EN FAO [1]

Het gejammer van de vaderlandse politici over de teloorgang van de FAO-functie in Rome voor Braks geeft blijk van de geringe realiteitszin. Zelfs een leek op het gebied van buitenlandse zaken kan zien is dat de invloed van westerse landen - bij de oprichting van de volkerenorganisatie in de meerderheid - tanende is. Niet in de laatste plaats door de aanzienlijke toename van niet-westerse landen.

Waar dus voorheen een groot aantal 'wissel'functies bij de VN-organisaties door 'westerlingen' werden vervuld, zullen deze functies steeds vaker - en terecht - door 'niet-westerlingen' worden bezet. Dat is de consequentie van de 'democratische' spelregels die we zelf bij de VN hebben ingevoerd.

Bij de keuze van kandidaten is ook niet aan de orde of zij over kwaliteit en ervaring beschikken, maar veeleer of zij het vertrouwen genieten, dan wel krijgen van de niet-westerse landen. Het is tamelijk naïef en hooghartig te veronderstellen dat met het uitdelen van foldertjes en rondreisjes een kandidaat in het zadel kan worden geholpen.

    • R.Th. Sartorius