BOVENGRONDS

Het kabinet wil de Betuwelijn bovengronds aanleggen. De lijn moet goeddeels op het maaiveld komen en op sommige stukken op een spoordijk van enige meters hoog. De prijs is doorslaggevend geweest bij deze keuze: aanleg op het maaiveld is relatief het goedkoopst - 6,4 miljard gulden, aldus de jongste begroting.

Omwonenden zijn fel gekant tegen bovengrondse aanleg. Zij vrezen aantasting van het landschap en geluidsoverlast. Volgens de provincie Gelderland zullen enkele honderdduizenden mensen last hebben van matige tot soms ernstige geluidshinder. Volgens minister Maij-Weggen zullen slechts 3.000 omwonenden geluidslast ondervinden. Die overlast kan worden bestreden met geluidsschermen of geluidswallen, maar die kunnen niet in alle situaties worden toegepast. Bovendien zouden hiermee muren worden opgetrokken die het landschap verstoren.

Aanleg op het maaiveld is niet alleen goedkoop, maar ook technisch eenvoudig. Maar geheel vrij van problemen en risico's is het niet. Vooral in het westelijke deel van het tracé is de grond zo slap dat het onverwacht lang kan duren voordat een aangelegde spoordijk voldoende stevig is. Vertraging in de aanleg dreigt ook doordat omwonenden alle mogelijke juridische procedures zullen beginnen om de bovengrondse lijn tegen te houden. Er zijn geen (openbare) analyses van de gevolgen van een tragere aanleg, die tot hogere kosten zou kunnen leiden. Het kabinet zal proberen vertragingen in de procedures te beperken met de Tracéwet, die op 1 januari volgend jaar in werking treedt.

Een Betuwelijn op het maaiveld levert ook de meeste veiligheidsrisico's op, doordat de spoorlijn grotendeels vlak langs de A15 loopt. Een vrachtwagen die van de weg rijdt, komt vrijwel onmiddellijk op de spoorbaan terecht. Als het een wagen met gevaarlijke stoffen betreft, of als een trein met gevaarlijke stoffen op een verongelukte vrachtwagen botst, kan voor omwonenden en weggebruikers een levensgevaarlijke situatie ontstaan. Hetzelfde geldt als een trein ontspoort. Dan kunnen kantelende wagons op de weg geraken.

    • Dick van Eijk