Biografieprijs voor Jan Meyers

AMSTERDAM, 16 NOV. De Dortprijs voor de biografie is dit jaar toegekend aan Jan Meyers, leraar geschiedenis in Den Helder, voor zijn boek Domela, een hemel op aarde. Leven en streven van Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Aan deze prijs, de belangrijkste voor het genre in Nederland, is een bedrag van 25 duizend gulden verbonden. Ook genomineerd waren Zonder vaandel. Belle van Zuylen 1740-1805 door Pierre en Simone dubois en Justus van Effen (1684-1735). Leven en werk door P.J. Buijnsters.