APELDOORN BELLEN

Er is inderdaad sprake van een misverstand, zoals Henk van Gelder schreef op de achterpagina (NRC Handelsblad, 10 november). Tijdens het lange onderhoud dat ik met hem mocht hebben heb ik mijn bijdrage aan het ontstaan van de regel “Even Apeldoorn bellen”, nadat er van zijn kant sprake was van een verkeerde interpretatie, uitvoerig toegelicht. Dat is vastgelegd op de van het gesprek gemaakte bandopname.

Dat Van Gelder mijn bijdrage aan de ontwikkeling reduceert tot het versturen van de rekening - werk dat ik altijd heel precies en correct heb proberen uit te voeren - is onjuist. Mijn bijdrage betrof zoals gebruikelijk de strategie van de campagne, het formuleren van de uitgangspunten waaraan een en ander moest voldoen en de te volgen tactiek.

    • George Geudeker