Amateurrenners vrezen macht profs

UTRECHT, 16 NOV. De prof- en amateursectie van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie blijven zelfstandig opereren, maar het is de bedoeling dat volgend najaar beide organisaties samenvloeien.

Dat staat in het beleidsplan 1994-1998 dat de Unie gisteravond tijdens de Unieraadsvergadering in Utrecht accepteerde. Het huidige model van drie lagen - amateurs, profs en fietscross sport - wordt gereduceerd tot twee. Vooral de sectie amateur stribbelde tegen en eiste meer duidelijkheid. “We zijn niet uit op macht”, zei woordvoerder Van de Bosch. “We wensen helderheid. Het is ook onze intentie dat de KNWU als winnaar uit deze koers komt.” De amateurs vrezen dat ze in de toekomst in de nieuwe structuur verpletterd worden door de profs, ondanks het feit dat de amateurs getalsmatig een flinke meerderheid hebben dan de Topsport.